Agrarknowhow

ресурстары

Ресурстар жөнүндө

Beitrag oben halten

Бул баракчадан лекциялардын, практикалык сабактардын жана докладтардын баяндоолорун таба аласыздар. Алар башка беттердеги тиешелүү жүктөөлөр же шилтемелер менен байланыштуу. Кирүү үчүн аталышты (жазууну) басыңыз. БИР АЗ РЕСУРСТАР БАРДЫК ТӨРТ ТИЛДЕ КАМТЫЛГАН

Өсүмдүктөрдү азыктардыруунун негиздери боюнча лекция, семестрде жумасына 2 саат

Beitrag oben halten

● бакалавр ● ECTS: 30 ● формат: лекция ●окуу материалы: колдонулган слайдтардын PDF формасы ● максаты: студенттер өсүмдүктөрдү азыктандыруучу заттардын негиздери боюнча билим алышат. Ал билимдер тиешелүү туура жана айлана чөйрөнү коргоо менен жер семирткичтерди берүүгө шарт болуп эсептелет. ●… Weiterlesen →

Өсүмдүктөрдү азыктардыруунун негиздери боюнча практикалык сабак, семестрде жумасына 2 саат

Beitrag oben halten

● бакалавр ● ECTS: 30 ● формат: талаадагы айыл чарба культураларына көнүгүүлөр ● окуу материалы: өсүмдүктөрдүн азот жана марганец менен камсыз болуу абалын ченөөчү инструменттер ● максаты: студенттер лекциялардан алган билимдерин колдонушат. Алар өсүмдүктүн азыктануу абалынын бузулушун таанып билүүнү, сүрөттөп… Weiterlesen →

Илимий изилдөө, публикациялар, докладтар – эмне үчүн жана кантип?

Beitrag oben halten

Бул- блок болк болуп өтүүгө мүмкүн болгон иш чаралардын бир катары. Мазмунун жана убактысын проф. д-р Рольф Кухенбух менен макулдашыңыздар. ● максаттык группа: магистранттар жана PhD докторанттар ● катышуу жөнүндө маалымкат (справка) ● формат: семинар, көнүгүүлөр ● окуу материалы: колдонулган… Weiterlesen →

Азыктануу абалын диагностикалоо боюнча лекция, семестрде жумасына 2 саат

Beitrag oben halten

● бакалавр ● ECTS: 30 ● формат: лекция ● окуу материалы: колдонулган слайдтардын PDF формасы ● максаты: студенттер диагностиканын негиздерин, ыкмаларын жана эрежелерин үйрөнүшөт. Ал билимдер өсүмдүктөрдөгү өзгөрүүлөрдү таанып билүүгө, сүрөттөп баяндап берүүгө жана түшүндүрүүгө шарт (негиз) болуп эсептелинет. ●… Weiterlesen →

Азыктануу абалын диагностикалоо боюнча практикалык сабак, семестрде жумасына 2 саат

Beitrag oben halten

● бакалавр ● ECTS: 30 ● формат: талааларда жана өсүмдүктөр бөлмөсүндө көнүгүү. Азык заттар жетишсиздиги боюнча карапада эксперимент жасоо. ● окуу материалы: өсүмдүктөрдүн азот жана марганец менен камсыз болуу абалын ченөөчү инструменттер ● максаты: студенттер лекциялардан алган билимдерин колдонушат. Алар… Weiterlesen →

Агрономиянын тарыхы жана методологиясы, семестрде жумасына 3 саат

Beitrag oben halten

● магистратура ● ECTS: 30 ● формат: лекция ● формат: лекция ● окуу материалы: колдонулган слайдтардын PDF формасы ● максаты: магистранттар биринчиден агрономиянын азыркы убакытка чейинки өнүгүүсү менен таанышышат. Семестрдин экинчи бөлүгүндө илимий иштин мүнөздөмөсү жөнүндө сөз жана талкуулоо болот…. Weiterlesen →

Агрономиядагы инновациялык технологиялар, семестрде жумасына 3 саат

Beitrag oben halten

● магистратура ● ECTS: 30 + 15 ● формат: лекция, өз алдынча иш жазуу жана кыска доклад жасоо ● окуу материалы: колдонулган слайдтардын PDF формасы ● максаты: магистранттар инновациялардын мүнөздөмөсүн жана алардын ойлоп табууга болгон айырмаларын үйрөнүшөт. Мисалдардын негизинде агрономиядагы… Weiterlesen →

Кесиптештерге ыраазычылык билдирүү

Beitrag oben halten

Мен бул билдирүүм менен өздөрүнүн лекцияларынын, практикалык сабактарынын, публикацияларынын, китептеринин жана докладтарынын материалдарын колдонуугу берген бардык кесиптештериме ыраазычылыгымды билдирем. Алардын жардамдары менен лекцияларым толукталды. Ошондой эле материалдарын колдонгон башка бардык авторлорго ыраазычылыгымды билдирем, ар түрдүү себептерден алардын маалымат булактарын берүүгө… Weiterlesen →

жеткиликтүү адабияттар (китептер)

Beitrag oben halten

© 2023 Agrarknowhow — Diese Website läuft mit WordPress

Theme erstellt von Anders NorénNach oben ↑